Sľub koňa

  Nenádavame si!

  Nehráme za iného hráča!

  Nebijeme sa!

   Neodíneme zo svorky!

   Správame sa slušne!